Komandanı necə qurmalı? – 3

QRUPUN FORMALAŞDIRILMASI VƏ TƏŞKİLATLANDIRILMASI.

Qrupda İş Bölgüsü: Alt qruplar və komitələr arası bağlılığa, qrupdakı fərdlərin prestijinə, təsir gücünə, yaşına və üzvlərin inandırma bacarıqlarına görə müəyyənləşir. Qrupun fəaliyyət göstərdiyi təşkilatın strukturu qrup daxilindəki rolların iyerarxiyasını tənzimləyir. Qruplarda strukturlaşma işə, məqsədə fokuslanaraq həyata keçir.

İşin tələb etdiyi anları nəzərə alsaq deməliyik ki, struktur elastik olmalıdır və hər an dəyişdirilə bilməlidir. Rəsmi və qeyri-rəsmi olan proseslər arasında ziddlər olmamalıdır. Bunu müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakı suallara cavab tapmaq lazımdır:

  • Olduğunuz komandada hansı növ rəsmi struktur və iyerarxik tənzimləmələr mövcuddur?
  • Rəsmi strukturun arxasında görünməz bir struktur və onu idarə edən(lər) var?
  • Cari fəaliyyət sistemi qrup daxilindəki fərdlərin təsdiqi ilə, yoxsa göstərişlə icra edilir?
  • Cari idarəetmə(rəhbərlik) və qərar vermə mexanizmi görülən(görüləcək) işlərə və qrupun hədəflərinə uyğundur?

Qrupda verilən rollar adətən fərdlərin sosial vəziyyətləri və statusları ilə müəyyənləşdirilir. Komandatın fərdlərinə verilən rollardakı qeyri-müəyyənlik, üzvlərində etibarın zədələnməsinə, stresə səbəb olur. Şəxsiyyətləri nəzərə almadan verilən rollar mənasız olduğu kimi, uyğun rollar verilməyən şəxsiyyətlər də tənbəl və səmərəsiz olacaqlardır.

TEAM-BUILDING

Continue reading

Advertisements

Komandanı necə qurmalı? – 2

Qurulan komandaların birliyini gücləndirmək üçün bəzi məqamlar vacib rol oynayır:

1-Fiziki olaraq qrup fərdlərini bir-birinə yaxın olması. Rahat əlaqə saxlanılabiləcəm məkanda işləmələri lazımdır.

2-Yaş, cins, irq, sosial status, dəyərləri, həyatdan gözlədikləri, istəkləri baxımındına nə qədər homogenlik səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, bu birliyin davamlılığı da o qədər çoxalar.

3-Qrupdakı fərdlərin şəxsiyyət tipləri: Eyni işdə işləyən kəslərin şəxsiyyəti bir-birlərini tamamlayıcı olmalıdır.

inspiring-leadership

Continue reading

Komandanı necə qurmalı? – 1

 Müəssisələrdə iş həyatında səmərəli fəaliyyət göstərən komanda qurmaq və bunları davam etdirə bilmək böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu mərhələdə komandaya doğru və uyğun insanları seçmək komanda içərisində ahəngli fəaliyyət göstərmək üçün əsas şərtdir. Əsas etibarı ilə fərqli quruluşa malik 2 növ qrup vardır. Bunlar iş üçün müəyyən hədəflərə çatmaq məqsədi ilə qurulmuş qruplar və ailələrdir.

Continue reading

İŞ YERİNDƏ MOTİVASİYANIZI YÜKSƏLDƏCƏK YOLLAR.

Ozdeyis_net_resimli_ozlu_sozler_e-motivasyon.net_kararlı_olmak_sozleri Bir çox peşəkar kimi sizdə zamanla yarışırsınız. Tədbirlər, görüşlər, iclaslar, bir də bxırsınız ki, vaxt uçur. Bu məsələyə köklənmək, bir çox məsələ qarşısında bölünməmək üçün bunlara riayət etməlisiniz…

 1. İş stolunuzu təmiz saxlayın.

 Dağınıq vəziyyətdə olan iş stolu sizin işə

Continue reading

CƏSARƏT

Untitled

“Cəsarəti olmayan insan, iti kənarı olmayan bıçaq kimidir.”

B. Franklin

     Çıxıdığın dağ yüksəkdirsə, atdığın daş uzağa düşər. İnsanların bilmədiyi şeylərdən bir də cəsarətin öyrənilən bir şey olduğudur. Pilotlar bunun ən yaxşı nümunələrindən biridir. Ən

Continue reading

Qohumu İşə Almaq (Həsən ağanın qohumları)

Qohumlara, dostlara qısaca yaxınlarınıza “iş verib”, iş gördürməyin vəya onları şirkətinizdə işə almağın faydaları olduğu kimi zərəri də vardır. Lakin təcrübə göstərmişdir ki, zərəri faydasında daha da çoxdur.mirze

“Niyə sizcə yaxınlarımızı işə aldıqda zərərləri daha çox olur?”

Birdə yadıma Mirzə Səfər hekayəsindəki “Həsən ağanın qohumu” düşdü.

Continue reading

ƏSL LİDERƏ XAS XÜSUSİYYƏTLƏR.

o-LEADER-facebook

Bu yaxınlarda oxuduğum və bitirmək üzrə olduğum kitabda əsl liderlə bağlı maraqlı bir yazını sizlərlə öaylaşmaq istəyirəm. Düşünürəm maraqlı xüsusyyətlərlə qarşılaşaqcaqsınız. Bir az uzun məqalə ola bilər, amma səbr edib sona qədər oxusanız faydalı olacağını görəcəksiniz. Beləlliklə liderə xas xüsusiyyətlər bunlardır;

Continue reading

Tənqid mi? Qurumunuzun Etibarı mı?

12509380_1299455226736245_1817418919650077845_n

O qədər hadisələrə şahid olursan ki, hamısı bir materialdı, yazı yazmağa bir səbəbdi. Bu kimi nümunlər, hadisələr olduqca yazı sarıdan problem yaşamayacağımı gördüm. Deməli bir qurumun facebook səhifəsindəki şəklindən ötrü tənqidi bir post yazdım, götürüb həmin şəkli paşlaşımdan silmək əvəzinə mənim postumu silib, bir də üşənməyib zəng ediblər ki, niyə bizi tənqid edibsən. İstədim ki, elə bu barədə bir balaca cızma qara edim. Deməli belə…

            Tənqid mexanizmi insanların (vəya qurumların) müəyyən məslələri sorğu sual edərək doğrunu ortaya çıxarmasıdır. Bir balaca üzərində fikirləşəcək olsaq

Continue reading

İş Əxlaqı vəya “… mənim bacım oğlu bu Makintoş…”

hqdefault

Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, artıq əxlaq deyilən anlayış Qaf dağının arxasındakı Anka quşuna çevrilib. Bəli insanın əxlaqlısı olduğu kimi, iş dünyasının da özünə xas iş əxlaqı var. Nədir iş əxlaqı. Burda uzun uzadıya əxlaq anlayışı, fəlsəfəsi, iş dünyasına tətbiq edilən əxlaq modelləri barədə danışmayacağam. Bunu sizin araşdırmanıza həvalə edib mövzumuza dönürəm. Bəli, artıq elə bir dövr yaşayırıq ki, iş əxlaqı bir nemət halına çevrilmişdir. İnsanlar (vəya şirkətlər) həriscəsinə

Continue reading

Mənə qaz lazım deyil. (Motivasiyaya Dair) – 2

9aba5e9850353b8d05c483f7a8f134a1_2

Motivasiyanın Dinamikləri.

Bir işi görmək istəyən insanın o işdəki uğuru üçün lazım gələn səylərin hamısına motivasiya dinamikləri deyilir.  Həmin işlə bağlı görüləcək işlər, plan və proqram hətta bütün bunlardan

Continue reading